woensdag 26 januari 2011

Ik ben Margriet, een dertien in één dozijn-vrouw. Heb netjes mijn scholen afgemaakt tot en met een MBO-opleiding. Ik werk al ruim 10 jaar voor dezelfde werkgever. Heb een jong gezinnetje met 1 peutertje. Ben nog nooit in aanraking geweest met de politie of iets dergelijks, niks wilds. Ik ben dus eigenlijk burgerlijk, heel gemiddeld, niks bijzonders.

En toch betaal ik meer voor de peuterspeelzaal. Meer dan de ouders van de zogenaamde VVE-kindjes. VVE staat voor: voor- en vroegschoolse educatie, en is in het leven geroepen voor kinderen met een taalachterstand. Dit houdt in dat kinderen die anderstalig worden opgevoed, laaggeschoolde ouders hebben of een medische indicatie hebben een dagdeel extra naar school gaan om extra stimulans te krijgen.
Op zich allemaal prima, tot gisteren.

Er lag een brief op de mat dat de VVE groepen van 7,5 uur naar 10 uur gaan, dus 4 dagdelen in plaats van 3. De reguliere groepen blijven op de 5 uur per week, oftewel, 2 dagdelen. Daarom moet er geschoven worden en moeten alle reguliere bestaande groepen naar andere locaties, dagdelen en leidsters geplaatst worden. Met andere woorden, je peuter gaat net naar "schooltje" is net gewend aan de locatie, leidsters en kindertjes en dan wordt dat even uit elkaar gehaald.

Wat me dan nog het meest verbaasd, als ouder van een "regulier"kind betaal je €50 in de maand en als ouder van een VVE-kind betaal je €10.

Jongens, wat klopt hier niet?

Moet ik meer betalen omdat ik gemiddeld ben?